NEW: Search for books with Google Maps!
   Bata, Bata... Pa'no Ka Ginawa?
 

Bata, Bata... Pa'no Ka Ginawa?

Author: Bautista, Lualhati Set In . . .
 Asia, Philippines
Genre: Other
Time Frame: None
Published:
Description: ...Hanggang sa ang bata ay hindi na bata kundi ama, o ina. Ano ang ituuro niya ngayon sa kanyang mga anak? Lahat ng dapat niyang matutuhan ngayon pa lang, hindi pagkamasunurin at pagkakimi, kundi pagkibo pag may sasabihin at paglaban pag kailangan. Lahat ng panahon ay hindi panahon ng mga takot at pagtitmpi; lahat ng panahon ay panahon ng pagpapasiya.
  
Buy Now  
 
 
       
  Home Search Search with Google Maps Add a Book Contact Site Map  
 
Facebook